A vision for the region.

Business and infrastructure.

Read more
SENASTE NYTT: Filmen från Norgeförhandlingen Läs mer

Visjon formål og målsettinger

Innenfor Oslo–Göteborg-regionen vil vi sammen støtte framveksten av et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv. Vi tror at vi kan lykkes bedre med å skape en godt utbygd infrastruktur på tvers av landegrensene og tilpasset framtidens krav hvis vi står sammen. Nøkkelen er internasjonalt samarbeid, og det har vi gjennom Oslo–Göteborg-plattformen.

 

Oslo–Göteborg-samarbeidet har to hovedfokusområder: Vi skal bidra til at regionen blir en ledende europeisk region med bærekraftig transport, og vi skal jobbe for et sterkt næringsliv i regionen.

Oslo–Göteborg-samarbeidet er en utmerket plattform for å illustrere og synliggjøre det samarbeidet, de kontaktflatene og de forbindelsene som finnes og oppstår i regionen vår hver eneste dag, det være seg mellom virksomheter, universiteter, byer, kommuner, fylker, forskningsparker eller designere. Bare for å nevne noe. Mellom Sverige og Norge har vi i dag den største pendlingen i hele Norden, men det er ikke mange som vet hvor stor den faktisk er. Dette er noe vi ønsker å fokusere på.

Derfor handler samarbeidet ikke bare om å styrke samhandlingen, men også om å redusere en mental avstand mellom regionene og landene som befinner seg på strekningen Oslo–Göteborg, og i stedet jobbe for å bedre regionens potensial.

Hvorfor vi har valgt bærekraftig transport og næringslivsutvikling som fokusområder? Fordi vi vet at en moderne og infrastruktur på tvers av landegrensene spiller en avgjørende rolle for vekst og konkurransedyktighet, både på kort og lang sikt. Hvis den nødvendige satsingen uteblir, vil det ramme veksten og samfunnsutviklingen i den skandinaviske korridoren.

En godt utbygd og modernisert kommunikasjon, kortere reisetider og bedre pendlemuligheter kan derimot skape et felles skandinavisk arbeidsmarked med en konkurransedyktighet i verdensklasse. I en slik felles arbeidsmarkedsregion får innbyggerne flere valgmuligheter, tilgang til flere arbeidsplasser og mulighet til å bo på ett sted, men jobbe et annet. Samtidig får bedriftene tilgang på nødvendig kompetanse, arbeidskraft og konkurransedyktig godstransport.

Strategien slår fast at Oslo–Göteborg-samarbeidet skal bidra til å profilere regionen i en europeisk og nasjonal kontekst og bedre kunnskapen om potensialet som ligger i grenseregionen. Vi skal også stimulere partene til å identifisere og samarbeide om felles muligheter innenfor rammene av EU-finansierte programmer. Hvert år samler vi, gjennom Oslo–Göteborg-konferansen, næringslivsaktører og ikke-statlige organisasjoner for å diskutere og fokusere på de aktuelle spørsmålene som er felles for regionen vår, og som kan stimulere til videre regionsutvikling. Årets tema og agenda vil bli publisert på nettsidene våre.

Hvis vi løfter blikket litt utover, har Oslo–Göteborg-samarbeidet også stor betydning for forbindelsen videre til Malmö og København og veien videre ut i Europa. I april 2014 publiserte prosjektet “The Scandinavian 8 Million City” sin sluttrapport, som viser at det er mulig å skape et felles arbeidsmarked i korridoren Oslo–Göteborg–København, men at det forutsetter planlegging på tvers av landegrensene. Oslo–Göteborg-regionen vil bidra aktivt til at Den Skandinaviske Arenaen står samlet og viser at vi sammen kan skape et felles skandinavisk arbeidsmarked med konkurransedyktighet i verdensklasse.NYSTARTADE FÖRETAG I REGIONEN 0 I snitt per månad

Enligt SCB månadsrapport

TILLVÄXT i REGIONEN PER CAPITA 0 % ökning 2015

Enligt SCB månadsrapport

BEFOLKNINGSÖKNING i REGIONEN 0 % ökning 2015

Enligt SCB månadsrapport