Torsdag 26 februari, 2015
Till startsidan
Utbildning
Det finns ett tydligt samband mellan utbildning och tillväxt i en region. En välutbildad befolkning är i sig en drivmotor för utvecklingen. I Sverige och Norge satsas ordentligt på skolan och barnomsorg. Alla barn från 7 års ålder, numera även vanligt från 6, har fri skolgång. Sedan följer grundskolan till och med årskurs 9 och därefter väljer nästan alla att gå någon form av gymnasieskola.

I Göteborg-Oslo-regionen är det ca 60 procent av den arbetsföra befolkningen som läst på gymnasiet. Traditionen att vidareutbilda sig tillsammans med faktumet att gymnasieskolan är gratis, gör att andelen av befolkningen som har läst på gymnasienivå är en av de högsta i världen.

Högre utbildning i regionen


I Sverige och Norge är det många som sedan fortsätter att läsa vidare efter gymnasiet, inte minst i Göteborg-Oslo-regionen där mer än en tredjedel har någon form av eftergymnasial utbildning. Högskolor och universitet finns det gott om, både i de stora orterna Göteborg och Oslo samt på mindre orter i regionen. Oslo Universitet är det största i Norden med över 32 000 studenter och Göteborg Universitet är ett av Sveriges största med ca 39 000 studenter. Här ligger även de ansedda tekniska högskolorna Chalmers och The Norwegian School of Informationtechnology samt högt ansedda Handelshögskolor. Sammanlagt i Göteborg-Oslo-regionen finns fler än 4 universitet och 10 högskolor. Detta bidrar i allra högsta grad till den höga kompetens och kvalificerade arbetskraft som finns här.

En satsning som gett resultat


Satsningen på skola och utbildning i Sverige och Norge har gett resultat, vilket märks i Göteborg-Oslo-regionen. Här finns en av världens bäst utbildade befolkning. Lärandet ses i länderna som en livslång process och mer än halva befolkningen deltar i någon form av utbildning, vidareutbildning och kompetenshöjning. Detta har medfört att regionen är öppen för internationella kontakter och att majoriteten talar, läser och skriver engelska mycket bra. Goda kunskaper i tyska och i viss mån även franska är också vanliga.
I Göteborg-Oslo-regionen är det enkelt att göra sig förstådd.
Uppdaterad: 2011-10-13

Kontakta

Ordförande
Gro Sommerfelt-Karlsen
Rektor Slemdal skole
Postboks 54, 0710 Oslo   
Norge
Tel: +47 23 22 23 00 
Fax: +47 23 22 23 99
gro.karlsen@ude.oslo.kommune.no
Göteborg-Oslo-samarbetet Sekretariatet
Box 111 19, SE-404 23 Göteborg
Besöksadress: Norra Hamngatan 14, Göteborg
Tel: +46-(0)31- 367 62 10
Fax: +46-(0)31- 61 24 01
E-post