Måndag 5 oktober, 2015
Till startsidan
Information för dig som ska arbeta, starta verksamhet eller flytta till Sverige.
Flytta, arbeta eller starta verksamhet i gränsregionen?
Här hittar du information för dig som privatperson och företag - Grensetjänsten, se vidare www.gtm.nu

Starta verksamhet i Göteborgsregionen?
Kontakta Business Region Göteborg, etableringsservice - www.businessregion.se

Norsk-Svenskt gränssamarbete
Gränskommittén bedriver verksamhet inom en rad områden för att utveckla gränsregionen. www.granskommitten.com

Norges Hus i Göteborg
http://norgeshus.se/

Norsk-Svenska Handelskammaren
Arbetar för att utveckla och fördjupa näringslivssamarbete mellan Sverige och Norge - www.nshk.se

Gränshinderdatabas
www.granshinder.norden.org.

Norska Ambassaden i Stockholm
http://www.norge.se/

Kontaktinformation för
Kgl. Norsk Generalkonsulatet i Göteborg

Gränsregional statistik
StatNord

Jobba i Norge? Här hittar du information för dig som planerar att arbeta i Norge.
www.jobbainorge.se

 
 

Uppdaterad: 2012-06-18

Göteborg-Oslo-samarbetet Sekretariatet

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret

Internationella avdelningen
SE-404 23 Göteborg
Besöksadress: Postgatan 16, Göteborg

Tel: +46-(0)31- 368 06 19                

E-post