Magnus Persson

Sekretariatsledare

Telefon +46 72 856 63 91 Nyheter Få nyhetsbrev

Det är jag som är Magnus, Sekretariatsledare för Göteborg-Oslo-samarbetet sedan maj 2017. Du är alltid välkommen att kontakta mig om du är nyfiken på vår region, vad som sker här och hur du kan skapa de kontakter inom Göteborg-Oslo-regionen som känns relevanta och aktuella för just dig.

Som Sekretariatsledare arbetar jag med att synliggöra de samarbeten som finns inom vår gränsöverskridande region, framförallt med fokus på näringslivsutveckling, hållbara transporter och kommunikationer. För mig är Göteborg-Oslo-samarbetet en utmärkt grund och plattform för att driva fram vår region som en skandinaviskt sammanhållen arbetsmarknadsregion och synliggöra dess potential, både på nationell och europeisk nivå.

I dagsläget innefattar samarbetet två övergripande strategiska teman; tema Innovativt näringsliv och tema Hållbara och effektiva transportsystem. För alla er som redan arbetar inom ramen för Göteborg-Oslo-samarbetet, är det tydligt att 2014 varit en nystart, utifrån den nya strategi som Göteborg-Oslos politiska råd valt att enas kring.
Kortfattat innebär strategin större fokus på strategiskt påverkansarbete och att de frågor som är viktiga för vår region kommer upp och diskuteras på nationell och europeisk dagordning.

 

Jag ser fram emot att arbeta med denna förändringsprocess. För mig handlar det om att stärka Göteborg-Oslo-samarbetet som en viktig kontaktpunkt och plattform för hur vi gemensamt driver frågor och hur vi syns internationellt. Vårt samarbete ska vara en plats där vi kan driva gemensamma mål och öka delaktigheten. Därför tror jag också att ett ökat fokus på kommunikationsarbete och profileringen av Göteborg-Oslo-regionen är nödvändigt.

Göteborg-Oslo-samarbetet har en tydligt uttalad vision som du kan läsa mer om på vår hemsida. Här kan du också se vad som är på gång inom samarbetet genom vårt kalendarium. Hur samarbetet fortlöper kan du se i vår verksamhetsplan för 2017.

Göteborg-Oslo är också en vital del av det större samarbetet Den Skandinaviska Arenan. För mig som Sekretariatsledare utgör jag 50 procent av sekretariatet för Den Skandinaviska Arenan som är ett samarbete i området från Oslo ner till Köpenhamn. Detta ansvar är något jag kommer att arbeta med och dela med den andra parten inom Arenan; Öresundskommittén. För Göteborg-Oslo är det viktigt att förtydliga de frågor vi vill driva gemensamt i hela korridoren från Oslo ända ner till Köpenhamn.