Näringslivsutveckling i Göteborg-Oslo-regionen

Text: Sara Schütt

Näringslivsgruppen inom Göteborg-Oslo-samarbetet består av representanter från samtliga fem parter inom samarbetet som på hemmaplan ansvarar för strategi för näringslivsutveckling och business. Gruppen leds idag av Jan-Fredrik Lockert, Näringslivschef i Oslo kommune.  

 

Näringslivsgruppen ansvarar idag för att samordna Göteborg-Oslos medverkan i OECDs stora studie Megaregion Western Scandinavia. Läs mer under pågående projekt här på hemsidan!

jan-fredrik-lockert