Infrastrukturgruppen

Text: Sara Schütt

Infrastrukturgruppen inom Göteborg-Oslo-samarbetet arbetar gemensamt för att:

  • Att järnvägen mellan våra städer Göteborg och Oslo kommer in i de nationella transportplanerna i Sverige och Norge.
  • Att de nordiska länderna generellt ökar samarbetet inom infrastrukturplanering.
  • Att volymen och betydelsen av de svensk-norska relationerna blir mer kända bland nationella beslutsfattare.

Gruppen leds av Max Falk, Infrastrukturstrateg inom Västra Götalandsregionen. Du når Max Falk här:
max.falk@vgregion.se

Håll utkik här på hemsidan för att följa gruppens arbete med exempelvis gemensamma remissvar och infrastrukturevenemang!