Seminarium om stationssamhällen och knutpunktsutveckling i korridoren Oslo-Göteborg 22 november 2016

En station – bättre resmöjligheter men vad betyder det för orten, regionen och stråket?

 Göteborg-Oslo-samarbetet är medarrangör till seminarium om stationssamhällen och knutpunktsutveckling i korridoren Oslo-Goteborg

Seminariet äger rum tisdagen den 22 November kl 10.00-16.15 på Litteraturhuset i Fredrikstad

Kom till vårt seminarium och träffa andra norska och svenska kommunala och regionala politiker och tjänstemän inom infrastruktur, kollektivtrafik, mobility management och stadsplanering/byplanleggning.

 

 

Seminariet innehåller aktuell forskning och kunskap om regional utveckling och stadsplanering kopplad till järnvägsstationer, men också tillfällen att utväxla erfarenheter med kolleger från båda sidor av gränsen.

Inledningstalare är Alexandria Algard, president i Norske arkitekters landsforbund (NAL), som är starkt engagerad i frågor om vad som gör platser attraktiva. Seminariet kommer även att innehålla en lägesrapport om järnvägen Oslo-Göteborg och den utredning om sträckan som har gjorts av Jernbaneverket och Trafikverket.

För mer information och anmälan, kontakta gärna Sara Schütt, Sekretariatsledare, Göteborg-Oslo-samarbetet!

Program: http://www.go-regionen.org/documents/